Your Ad Here

Wednesday, September 2, 2009

computers arts science, nuvve nuvve

papam royy papay ro kopamoddoo basoo
eastookee westookee teda teleeyanee innocent face
tapadooga nemmadeega teesookora classoo
okata renda yenoonayo kada conditions
computers arts science maths commerce
eevanee classroom subjectsoo elaga tapanee nuisence
campus lo abbayeela madhyana teereege manersoo
teleedante tape missoo very eemportant syllabassoo
tata birla daugtherlaeena talonchee teeralee
meerem cheyyalanookona ma permisson oondalee
ee matalane patham ga chadoovookondee daily

(thats the way aha aha we like it aha aha) - 5

ice creamloo gatra thintoo high speed lo lavaipoku
dieting pateestoo slim ga oondoo
bondam la oonav pandoo nee body choosko moondoo
neekooda kavala girlfriend
nooventa ante nooventantoo debateoo maneyyalee
magalla panoolanoo mahadbootam anee pade pade pogadalee
pratee deenam makosam taja flower bouquet tevalee
deel de sanam antoo deeeenam ga mamalnee brateemalalee
a bettoo kasta taggalee ma pattoodale neggalee
ma kantee choopooke bhayapadootoo control lo oondalee
(thats the way aha aha we leeke eet ) - 2

gunny bag aneepeenchela chooneeto chootteyala
kastaeena dressingsense oondalee
funny ga kaneepeenchela noonanga shavingela koncham rough manlyness oondalee
elaga meeroondalo chepe pratee decision madee
sare sare anee follow ayye deesceepleene okate meedee
sarele ponee sarada padanee anese sahanam madee
maree eela srootee meencharante kadhanta chedeepotoondee
meeroodookonte choodalee
ma hoosharoo chelaregalee
meeredoostoonte odarche avakasam kavalee
(thats the way aha aha we leeke eet ) - 2

No comments:

Post a Comment

Your Ad Here