Your Ad Here

Monday, September 14, 2009

khadgam khadgam, khadgam

(khadgam ) - 5
omkara nadanto ankooreencheena vedadhatreekee sanketam ee khadgam
hreeeemkara nadamlo sanchareenche adeesakteekee akaram ee khadgam
yoogayoogalooga gamanamaganee ghanata ee khadgam
tarataralooga taralee vacheena chareeta ee khadgam

tana kallamoonde samrajya seekharaloo mannoomalaeena
kshanamaeena tanagadha gatamoolo veedeechee mrootee odee cheraledee khadgam
pootako padamaranoo datee poorvadree paee neetya prabhatamaee
veloogootoonnadee ee bharata khadgam, kevalam ayoodham kadoo ee khadgam
edo mahadhbootam voonnadee khadgam, kevalam ayoodham kadoo ee khadgam
edo mahadhbootam voonnadee khadgam, moodoo vannela ketanamooga meenteekegasee
kalaneekedooregoo yasorasee ee khadgam, khadgam khadgam khadgam khadgam khadgam

hareenee dharapaee avatareenchaga geloochookocheena bhaktee khadgam
narooneelo daeevansane darseenchee koleecheena mooktee margam
arta rakshanakaee dhareencheena dheera goonameeee khadgam
dhoooorta seekshanakaee vaheencheena karookootanameeee khadgam
hoomkareenchee ahamkareenchee ateekrameencheena akatayeela antoochooseena kshastra satwam
astameenchanee arka khadgam
saranoo koree seerassoo vanchee sahasrayeencheena annee jatoola ? poongamoo ra khadgam
jagatee ? dharma khadgam
needooramattoonee vadeeleenche kenjayala geeloogee khadgam khadgam khadgam
cheekkatee cheekatee cheelchookoovache tellanee veloogee (khadgam ) - 2
matteenee cheelchookoo cheegooroonche seeree pachanee cheegooree (khadgam ) - 2
kenjayala geeloogee khadgam, tela tellanee veloogee khadgam
seeree pachanee cheegooree khadgam

No comments:

Post a Comment

Your Ad Here