Your Ad Here

Monday, September 14, 2009

piliche koohoo koohoo vayase, killer

peeleeche koohoo koohoo vayase paleeketaha taha manase
valle vooyyalaga oogeendeele vallo tapalanoo repeendeele
peeleeche koohoo koohoo vayase paleeke taha taha manase

choorookoomantoooo korookooteentoooo choora chooramane sooryoodoo
kalookoo mantoo talookoomantoo sasemeera ane na eedoo
ademeetoganee tade tamasha chalendookoganee bhale koolasa
o vayya rale oneevese
peeleeche koohoo koohoo vayase paleeke taha taha manase

padala talam pedala ragam tanoovoolona jhoommannadee
peelladee prayam chalakee geyam pada pada sare lemmandee
ademeeto ganee kale neejamla manassooto pechee maja maja ga
oho o gale nalo eele vese

No comments:

Post a Comment

Your Ad Here