Your Ad Here

Monday, September 14, 2009

priya priyatama ragalu, killer

(preeya preeyatama ragaloo sakhee koosalama andaloo) - 02
nee laya panchookoontoonte na srootee meencheepotoonte nalo rege

(preeya preeyatama ragaloo sakhee koosalama andaloo) - 02

jagaloolenee seemalo yoogaloo date premaloo
pedaloo mooga pataloo padaloo pade asaloo
evaroolenee manasoolo edooroorave na chelee
adoogoojare vayasoolo adeegeechoodoo kooogeelee
oke vasantam koohoo nee nadam neelo nalo paleeke

(preeya preeyatama ragaloo sakhee koosalama andaloo) - 02

saratoolona venela taletookoondee kanoola
sheekaroochese kokeela pookaroovese kakeela
evaroo enta valacheena cheegooroovese koreeka
neengee tane veedeecheena eelakoo radoo taraka
nadee prapancham veedhe veelasam neenoo nanoo kaleepe

(preeya preeyatama ragaloo sakhee koosalama andaloo) - 02

1 comment:

greeshma smriti said...

In 2nd stanza last line it's "madhe prapancham" nt 'nadee prapancham'..
Acknowledge..

Post a Comment

Your Ad Here