Your Ad Here

Wednesday, September 2, 2009

na toli patane, nava vasantham

(na tolee patane veeneepeenche kshanam, adee ragalato paleeke swagatam) - 2
ma pate sooma ma broondavam, ma sangeetame ma sooryodayam

leleeley

ma tolee patane veeneepeenche kshanam
adee ragalato paleeke swagatam
edoo swaramooloo techee maroomale vanaee
mooreepeestoondee ma pata...pata
dora vayasoonoo geechee kaveenchee potoo
naveestoondee ma pata...pata
meeroo meche rojoo kosam ennenno
kalaloo vechee voonnavee
mee oka matalo ma bratookoonnadee

leleeley

ma tolee patane veeneepeenche kshanam
adee ragalato paleeke swagatam.....

pagaloo reyee pate makoo
oopeereelonoo swarame palookoo
patantoo padanee rojoo goondelo deegooloo
kannooloo chemare sokalayeena
manche kareege ragamlona
ammale laleenchedee patera epoodoo
raha daree cheekatayeena
ma daree maraledoo
veejayala veloogoo lone payanaloo saga nedoo
mansoonna nestame makoo todoondaga
nava vasantame pratee rojoo
ee snehaneeke ma joharloo

leleeley

ma tolee patane veeneepeenche kshanam
adee ragalato paleeke swagatam.....

adoogadoogoo tadabadeete tapoo
egabadootoo everest e ekkoo
ey....lets go go go....
akaleenee dapeekanee champoo
arjoonoodaee lakshyanne choodoo
noovanookoonnadee jareege daka needdoorapovaddoo

ye seema pakshoolayeena
koneroo cherookova....cherookova
dooraloo bharamayeena...
sandhraloo datee rava
a pakshee manasoolo lakshyamoonnadee
teloosookoonte a neejamedo...
ee lokame nee ara cheteelo

leleeley

No comments:

Post a Comment

Your Ad Here