Your Ad Here

Wednesday, September 2, 2009

okka sari cheppaleva, nuvvu naku nachav

okasaree chepaleva noovoo nacchavanee
o chenta cheree panchookova asane swasanee
mana goonde goopedanta tana ooha oopenanta
odeegoondamanaka odeeleyamantoo bateemalootoonna vela
venneledo vekoovedo neekoo teloosa maree
o needoorapoye madeenee geelee endooka alaree

chandamama manakandadanee moondoogane adee teloosookonee
cheyee chachee peelavoddoo anee chantee papalakoo chepootama
lenee ponee kalalendookanee melookonte avee ravoo anee
janmalone needarokoo anee kantee papalakoo chepootama
kalalannavee kalalanee nammananee
avee kalavanee peelavakoo kalavamanee
madee meetootoonna madhooranoobhootee mana nadeegee cherootoonda

andamaeena hareeveeloolato vantenesee cheeroojaloolato
chookalannee deegee vastoonte kareegeeponee dooram oonda
antoolenee tana alareeto aloopoo lenee tana alajadeeto
keratam egeereepadootoo oonte akasam tegeepadootoonda
manasoonte margam oondee kada anookonte andaneedoontoonda
anookoonnavannee manakandeenatte anookonte teereepoda

No comments:

Post a Comment

Your Ad Here