Your Ad Here

Monday, September 14, 2009

toonega toonega, manasantha nuvve

(tooneega tooneega endaka pareegedatave rave na vanka
dooramga poneeka oontaga nee venakale ranee sayamga) - 2
a vanka ee vanka teereegave enchaka
eenka na chaleenka eentega nee reka
yegeerena epateekaeena akasam daka

(tooneega tooneega endaka pareegedatave rave na vanka
dooramga poneeka oontaga nee venakale ranee sayamga) - 2

doseetlo oko chooka pogesee eestoonaga
vadeeleyakoo seetakoka cheelakalooga
vammo bagoonde cheetka nakoo nerpeeste chaka
sooryoone kareegeestaga cheenookoolooga
sooryoodoo edee neeto adee chandamama ayeepoyadooga

(tooneega tooneega endaka pareegedatave rave na vanka
dooramga poneeka oontaga nee venakale ranee sayamga) - 2

a kongaloo yegeeree yegeeree sayantram gooteekee malee teereegocche
dareenee yepoodoo mareecheepovela
o saratoovaeepelootoondee
malee eetoo vaeepostoondee
ee raeelookee sontooredo goorootoo raleda
koo koo bandee ma ooroondee
oondeepove mato patoo ga

(tooneega tooneega endaka pareegedatave rave na vanka
dooramga poneeka oontaga nee venakale ranee sayamga) - 2

No comments:

Post a Comment

Your Ad Here