Your Ad Here

Wednesday, September 2, 2009

niluvaddamu ninu epudaina, nuvvostanante nenoddantana

neeloovadamoo neenoo yepoodena noovoo evaroo anee adeegena
a cheetrame gamaneesthoona kothaga
noovoo veenadee nee perena neenoo kadanee aneepeenchena
a sangathee kaneepedoothoona veentaga
nee kanoola mereese roopam nadena anookoontoona
nee tenela pedavooloo paleeke teeyadam na perena
adee noove anee noove chebootoovoona

neeloovadamoo neenoo yepoodena noovoo evaroo anee adeegena
a cheetrame gamaneestoona kothaga

prathee adoogoo tanakoo tane
sageendee neevepoo na mata
veenantoo nenapalenanthaga
bhayapadakoo adee neejame
vastondee ee marpoo nee kothee
cheendoolnee natyalooga marchaga
naneentaga marchendookoo neekevareecharoo hakkoo
nee premane prashneenchooko a neenda nakendookoo

neeloovadamoo neenoo yepoodena
noovoo evaroo anee adeegena
a cheetrame gamaneestoona kothaga

eedee varakoo yedalayakoo
yematramoo ledoo horethoo ee joroo kangaroo petenthaga
tadabadakoo nanoo adoogoo
chebootanoo pataloo nee leta padaloo jalapatamayetooga
na dareene malleenchaga neekandooko anta pantham
mana cheteelo voonte kada premeenchatam manatam

neeloovadamoo neenoo yepoodena noovoo evaroo anee adeegena
a cheetrame gamaneesthoona kothaga
noovoo veenadee nee perena neenoo kadanee aneepeenchena
a sangathee kaneepedoothoona veentaga
nee kanoola mereese roopam nadena anookoontoona
na perookoo a teeyadanam nee pedave andeenchena
adee noove anee noove chebootoovoona

No comments:

Post a Comment

Your Ad Here