Your Ad Here

Wednesday, September 2, 2009

enthasepaina eduru, antham

entasEpaina eduru choopEna naa gatii
entakii raaDu EviTOgaani sangati
laa..laa..la ee vELa ee chOtanii rammandi taanEnanii
ee vELa ee chOtanii rammandi taanEnanii
bottigaa marichipOyaaDu EviTO

entasEpaina||

paapara paa paa....
enni kaLLO kammukunTunnaa haa ataninEgaa nammukunTunnaa
vekkirinchE vEyimandunnaa haa ha okkadaannE vEgi pOtunnaa
ennaaLLu ee yaatanaa eTTage eduraadanaa
ennaaLLu ee yaatanaa eTTage eduraadanaa
ElukOdEve naa raaju chappunaa ha haa

entasEpaina||

haa tODulEni aaDavaaLLanTE laa..la..laa kODEgaaLLa chooDalEranTaa
tODELLe tarumutu unTE tappu kOnu trOvalEkundE laa.la..la
O ooranta ubalaaTamuu naa venTanE unnadE
O ooranta ubalaaTamuu naa venTanE unnadE
Evilaabham gaalilO cheppukunTE

entasEpaina||

No comments:

Post a Comment

Your Ad Here